Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pro jaké děti je určena Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum?

Do Lentilky jsou přijímány děti v rozmezí od 1,5 roku do 7 let. Do Lentilky jsou přijímány jak děti zdravé, tak děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti s problémy v oblasti psychomotorického vývoje, komunikace a sociální interakce. Pro děti je podle jejich potřeb připravená péče pedagogická, speciálně pedagogická, psychologická, klinických logopedů, rehabilitačního lékaře, ergoterapie, fyzioterapie, foniatrie a poradenství.

Kontakt:

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum, Prodloužená 287, 530 09 Pardubice,tel.:  466 009 430, 733 724 538, e-mail belkova@drclentilka.czwww.drclentilka.cz

Kontakty pro další informace