Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdy mohu přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání a kdy se koná obvykle zápis do MŠ?

K předškolnímu vzdělávání se dítě přihlašuje na základě zápisu. Zápis se koná v období mezi 1. a 15. květnem, přesný termín je zveřejněn na: zapisy.pardubice.eu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu s vyhlášenými kritérii a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Kontakty pro další informace