Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je dětem v Lentilce poskytována pedagogicko-výchovná péče?

S dětmi pracují zdravotníci, pedagogové a speciální pedagogové a je jim poskytována komplexní péče o všestranný rozvoj i pedagogicko-výchovná péče na úrovni předškolního vzdělávání. Pro každé dítě,  které to v nějaké oblasti potřebuje je připraven, tzv. Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR). Ten je úzce provázán se školním vzdělávacím plánem (ŠVP) a spolupracují na něm všichni odborníci, kteří s dětmi pracují, včetně vás rodičů. Je to důležité propojení a společné úsilí na tom, aby se dítě rozvíjelo s maximálním úspěchem a dle svých potřeb. Komplexní individuální plán rozvoje definuje jakým způsobem a kam je potřeba dítě za určité období společně dovést. 

Kontakt:

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum, Prodloužená 287, 530 09 Pardubice,tel.:  466 009 430, 733 724 538, e-mail belkova@drclentilka.czwww.drclentilka.cz

Kontakty pro další informace