Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké jsou podmínky a lhůty pro vyřízení žádosti k přijetí do mateřské školy?

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu dané MŠ.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ podle platných kritérií. Lhůta pro vyřízení žádostí je stanovena do 30 dnů.

Kritéria a další informace jsou zde: zapisyms.pardubice.eu

Kontakty pro další informace