Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké jsou opravné prostředky při nepřijetí dítěte do mateřské školy a jak se uplatňují?

Odvolání proti rozhodnutí ředitele podává zákonný zástupce dítěte ředitelce  mateřské školy, která zamítla žádost o přijetí a tato ji postupuje ke krajskému úřadu v souladu s  § 183 odst. 3 školského zákona v platném znění.

Kontakty pro další informace