Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké jsou druhy poplatků v mateřské škole a je někdo od nich osvobozen?

Úplatu neplatí děti, pro které je předškolní docházka povinná.

Úplata za předškolní vzdělávání  (řídí se § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stravné (řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování). 

Osvobozen od úplaty je

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte,pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

Kontakty pro další informace