Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co znamená dodatečný odklad povinné školní docházky?

Dodatečný odklad povinné školní docházky se realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce. Dodatečný odklad je možný pouze do konce prvního pololetí 1. ročníku!

Poraďte se nejprve s třídním učitelem vašeho dítěte a poté požádejte o dodatečný odklad ředitele školy, který o udělení rozhoduje. Doporučujeme jednat s pracovníkem pedagogicko psychologické poradny a dět. lékařem.
Písemnou žádost podejte řediteli školy, ve které dítě povinnou školní docházku plní. Není možné zaslat žádost elektronicky. Předepsaný formulář a správní poplatek není stanoven. Lhůta pro vyřízení je 30 dní a proti rozhodnutí ředitele můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.
 
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §37

Kontakty pro další informace