Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co potřebuji k zápisu do základní školy?

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti prostřednictvím webové aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu online a vytiskne ho. Takto připravený formulář donese v době zápisu do vybrané základní školy. Chce-li hlásit dítě do více ZŠ, musí mít více vytištěných formulářů podle počtu škol, do kterých chce žádost podat.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a platný občanský průkaz.

Ve školách, kde se očekává u  zápisu více dětí, než je volných míst, mohou být použita pomocná kritéria. Podrobnosti budou zveřejněny před zápisem na webových stránkách školy.

Kontakty pro další informace