Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zřizuje město na svých pozemcích věcná břemena ?

Ano. Zřízení schvaluje RmP u ukládaných sítí nad 200 délkových metrů. Rozdílný postup je

u nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. V některých případech uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene vyžaduje zákon.

Žadatel o zřízení věcného břemene na pozemku města podá na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou výpisem z listu vlastnictví a se zákresem věcného břemene do katastrální mapy. Žádost o uložení kabelu do 200 délkových metrů je pouze vyvěšena na úřední desku a nepodléhá projednání v RmP. Žádost o uložení kabelu nad 200 délkových metrů je vždy projednána komisí pro pozemky a reklamu a RmP. Smlouvy o zřízení věcného břemene jsou předkládány katastrálnímu úřadu k provedení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí.

Různé varianty zřízení věcných břemen a výše náhrad za jejich zřízení jsou podrobně popsány v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace