Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odkupuje město pozemky pod komunikacemi ?

Ano, v případě, že komunikace je ve vlastnictví města a odkoupení schválí ZmP.

Vlastník pozemku předloží na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí (OPPN) návrh na odkoupení prostřednictvím vyplněného formuláře „Žádost o pozemek, stavbu“, který doloží výpisem z listu vlastnictví a snímkem. Žádost je následně projednána v komisi pro pozemky a reklamu, RmP a ZmP. Výkup je pak proveden dle zásad pro majetkoprávní vypořádání. Maximální výše kupní ceny je stanovena znaleckým posudkem. Výkupy jsou každoročně limitovány pevnou částkou v rozpočtu města schválenou ZmP.                                                                                                                                            

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace