Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kde získám souhlas vlastníka pozemku, který požaduje stavební úřad?

Žadatel o vydání souhlasu vlastníka pozemku (především se jedná o uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vybudování sjezdu, zásah do veřejného osvětlení, přesah zateplovacího systému) nebo
o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku podá na Odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou zákresu
do katastrální mapy, popřípadě vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. nebo spol. Služby města Pardubic a.s. Ostatní výstavba na pozemcích města musí být ošetřena smluvně (např. smlouva o podmínkách provedení stavby, nájem, výpůjčka, zřízení věcného břemene). Vydání souhlasu není zpoplatněno.

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace