Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak žádat o náhradu škody na zdraví z důvodu úrazu na pozemku města?

O náhradu škody způsobené úrazem, která vznikla občanům z důvodu závady ve schůdnosti komunikací je možné požádat na základě podané písemné žádosti na odbor majetku a investic MmP, oddělení ekonomické. K posouzení nároku na náhradu škody musí písemná žádost nebo její přílohy obsahovat datum a čas škodní události, místo vzniku škody (doložené vyznačením ve zjednodušeném situačním snímku z katastrální mapy), popis vzniku škody, rozsah škody (rozsah poškozeného zdraví), případnou fotodokumentaci, vyčíslení škody, číslo účtu poškozeného, případné svědky události, zápis Policie pokud je k dispozici a kontaktní údaje poškozeného (telefon, adresa, atd.). Přílohou žádosti musí být dále kopie lékařského ošetření. Žádost bude včetně vyjádření statutárního města Pardubice předána na pojišťovnu k posouzení odpovědnosti města.

Kontakty pro další informace