Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak mohu získat městský pozemek pro umístění reklamy?

Zájemce o umístění reklamního zařízení na pozemku nebo na stavbě ve vlastnictví města podá
na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou výpisem z listu vlastnictví, snímkem se zákresem umístění reklamního zařízení a nákresem reklamního zařízení. Žádost je předložena komisi pro pozemky a reklamu a následně ke schválení RmP. OMI po schválení připraví návrh smlouvy. Umístění reklamního zařízení je zpoplatněno dle Zásad pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace