Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je to paměťová karta podniku do digitálního tachografu?

Karta podniku slouží pro stahování dat z digitálního tachografu ze všech vozidel daného dopravce – není spojena s konkrétním vozidlem. Dopravce ovšem může mít více karet podniku.

Žádost o vydání paměťové karty do tachografu lze podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v ČR (pro Pardubicko Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, kanceláře č. 2124, 2125, 2127 a 2128 přepážky 24, 25, 27, 28). K podání žádosti o paměťovou kartu podniku je třeba předložit doklad totožnosti osoby podávající žádost, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. V případě výměny i stávající paměťovou kartu.

Správní poplatek za vydání paměťové karty podniku je 700 Kč.

 

Kontakty pro další informace