Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je tzv. ekologický poplatek, kdy se platí a kdo je osvobozen od placení?

Je to poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Tento poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

Kontakty pro další informace