Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Má chodec skutečně „neomezenou přednost“ na přechodu pro chodce?

Ne, nemá. Jako chodec se vždy před vstupem do přechodu zastavte a sledujte, zda Vás řidiči vozidel registrují a přednost Vám dávají. Nikdy do přechodu nevbíhejte bez toho, že byste jasně a po určitou dobu nedali najevo, že se chystáte přejít. Ani na přechodu nemáte přednost před tramvají.

Chodec má přednost, ale nikoliv absolutní. I tato přednost má své pravidla. Jedná se o dezinformaci, která zapříčinila po novelizaci zákona spoustu nehod na přechodech pro chodce, bohužel nezřídka i s tragickými následky.
Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
Řidič, s výjimkou řidiče tramvaje a řidiče vozidla s právem přednostní jízdy, nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinnen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.
Jako chodec tedy musím u přechodu pro chodce zastavit na jeho okraji a otočit se čelem k přechodu, aby řidiči vozidel jasně viděli můj úmysl přejít vozovku. Nikdy jako chodec nemohu vběhnout do přechodu „přímo pod kola vozidla“ s představou, že řidič vozidla mi musí dát přednost.

Kontakty pro další informace