Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaký je postup při žádosti o umístění nebo změnu dopravního značení?

Žádost napište vlastními slovy, připojte náčrtek místa, o které se jedná. Uveďte, o jakou dopravní zančku žádáte a důvody, proč chcete tuto značku umístit.

Volnou formou napište a na odbor dopravy doručte žádost o stanovení dopravního značení a náčrtek s označením místa, o které se jedná. V žádosti popište o jaké dopravní značení žádáte, tedy název značky, případně její označení podle prováděcí vyhlášky. Uveďte co nejpřesněji všechny důvody, kvůli kterým žádost podáváte (například problémy s nedovoleným parkováním vozidel, nevhodné nebo nesmyslné dopravní značení, a podobně). Zdůvodnění je důležité pro správné posouzení návrhu. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a podpis oprávněné osoby žadatele.

Kontakty pro další informace