Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak a kde se mohu dozvědět, kolik bodů jsem již obdržel?

Tyto údaje jsou v registru řidičů. Pro Pardubáky tuto službu poskytuje Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, kanceláře č. 2120 a 2121, přepážky č. 20 a21, 530 21 Pardubice. K získání údajů potřebujete vyplnit žádost a svůj občanský průkaz. Zaplatíte správní poplatek 15 Kč za první stranu tohoto výpisu a za každou další 5 Kč.

Kdekoliv na pracovišti Czech POINT.

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

 

Kontakty pro další informace