Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Rekonstrukce radnice – stěhování kanceláří

Upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce radnice se postupně stěhují jednotliví pracovníci sídlící v jižním křídle budovy a během vánočních svátků bude přestěhováno také politické vedení města. 

Po dobu rekonstrukce bude uzavřen hlavní vchod do budovy magistrátu. Přístup do severní části budovy, kde sídlí například ekonomický odbor, a do bočních křídel radnice, bude z Vernerova nábřeží, do dalších budov přes Mázhaus, nebo z budovy č.p.117. Po dobu rekonstrukce nebude možno zajistit bezbariérový přístup k některým agendám. Telefonní čísla přestěhovaných pracovníků však zůstávají stejná. 

Tajemník Michal Zitko, vedoucí kanceláře tajemníka Jiří Turek, sekretářky Jana Pětíková, Ilona Veselá – Štrossova 44 – kanceláře č. 111, 112, 113, 114 

Oddělení kultury a cestovního ruchu:
Michaela Smetáková – Štrossova 4, kancelář č. 2 
Martin Karas, Jana Fiedlerová – náměstí Republiky 1, 1. patro

Úsek vnějších vztahů:
Hana Svobodová, Tomáš Cabrnoch, Kateřina Snopková – Pernštýnské náměstí 1, prezentační místnost D301

Oddělení organizační:
Alena Pešková, Lucie Pavlová – Pernštýnské náměstí 1, salonek primátora u Společenského sálu 

Oddělení personální:
Ivana Matičková, Veronika Jelínková, Helena Kuboušková, Romana Bergmanová, Hana Vosáhlová – zasedací místnost budovy magistrátu U Divadla 828, mezipatro

Oddělení tiskové:
Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Iveta Koubková – Pernštýnské náměstí 1, kancelář C301 

Referent kanceláře primátora Michal Sršeň – Pernštýnské náměstí 1, kancelář C301

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová, referent Martina Myslilovánáměstí Republiky 1, 1. patro

Oddělení ekonomické:
Lukáš Dvořák, Lukáš Fauler, Jana Harvánková, Jitka Chaloupková, Ondřej Kopecký, Diana Látová, Kateřina Pochobradská, Kazimír Svoboda, Petra Šnejdrová – náměstí Republiky 1, 1. patro

Vedoucí kanceláře primátora Radim Jelínek – třída Míru 90, byt č. 3

Oddělení spisové službyPernštýnské náměstí 1, přízemí zadního traktu 

Politické vedení:
primátor Martin Charvát, náměstkyně Helena Dvořáčková, sekretářky Jaroslava Dušková, Jitka Hájková, Pavla Králová – třída Míru č.p. 90, byt č. 3

náměstci Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, sekretářky Hana Tatarová, Iva Bartůňková Šálená, Lucie Kutálková – třída Míru č.p. 90, byt č. 4