Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Ocenění města Pardubic a hroby v péči města Pardubic

Do 30. září 2018 mohou fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla podávat návrhy na ocenění města Pardubic a na zřízení hrobu v péči města Pardubic prostřednictvím Kanceláře primátora Magistrátu města Pardubic.

Ocenění města Pardubic

Návrh pro udělení ocenění města musí být písemný a obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa), druh navrhovaného ocenění a důkladné zdůvodnění návrhu. 

Město může udělit tato ocenění:

Čestné občanství – nejvyšší pocta, kterou může město Pardubice občanovi udělit. Uděluje se za zcela mimořádné zásluhy.

Medaile města Pardubic – je udělována za dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice. Medailí může být oceněna jakákoli činnost ve všech oblastech lidského působení.

Čestné uznání města Pardubic – je udělováno osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním roce významným přínosem pro město Pardubice.

 

Hrob v péči města Pardubic 

„Hrob v péči města Pardubic“ je zvláštním projevem úcty statutárního města Pardubic zesnulým osobnostem, jejichž činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná a jejichž hrobové místo na území statutárního města Pardubice vykazuje známky opuštěnosti. 
Návrh na zřízení Hrobu v péči města Pardubic musí být písemný a obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo), jednoznačné označení dotčeného hrobového místa, datum úmrtí zesnulé osoby, která je v předmětném hrobovém místě pohřbena, umístění a označení hrobového místa a důkladné zdůvodnění návrhu. Návrh na zřízení „Hrobu v péči města Pardubic“ lze podat zpravidla nejdříve 10 let po smrti zesnulého.

Věcně správné návrhy předloží Kancelář primátora k posouzení příslušným orgánům, tedy Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic, Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic, které rozhodují o udělení ocenění a zřízení Hrobu v péči města do 31.12.2018.


Návrhy posílejte nejpozději do 30. září 2018 paní Kateřině Snopkové, kancelář primátora, úsek vnějších vztahů, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice nebo e-mail: katerina.snopkova@mmp.cz.