Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zaostřeno na cyklisty

Město Pardubice patří v rámci České republiky mezi špičku měst, ve kterých je jízdní kolo tak hojně využíváno. Dle průzkumu ho využívají Pardubáci ke 14 % svých cest. Důvodem jsou krátké vzdálenosti mezi různými cíly, dobrá prostupnost územím a rovinatý terén, ve kterém je jediné převýšení na stezce vedoucí přes zdymadlo.

Cyklisté jsou ve městě pravidelně sčítáni na deseti různých místech (viz obrázek). Dopravní význam cyklistických cest výrazně převažuje nad rekreačním. Vyplývá to z dlouhodobého vývoje intenzit cyklistů během dne a týdne. Nejvyšší intenzity jsou během ranní (7-8 h) a odpolední (16-17 h) špičky ve všední dny, kdy začíná a končí pracovní doba a školní docházka. Vývoj intenzit je obdobný, jako je tomu u automobilové dopravy. Ve víkendových dnech intenzity cyklistů opadají zhruba na polovinu ve všech sledovaných profilech. Výjimkou je pouze profil Labské stezky (vedené po pravém břehu Labe), kde naopak o víkendu intenzity dvojnásobně narůstají. Důvodem je využívání stezky převážně k turistickým účelům.

Nejvíce frekventovanými místy jsou most Pavla Wonky, zdymadlo a lávka přes Chrudimku u Matičního jezera. Právě zmíněný most Pavla Wonky je nejvíce využívaným místem, kudy projedou v průměru téměř tři tisíce cyklistů za den. Pro porovnání přes most projede za den okolo pětadvaceti tisíc vozidel. Cyklistického rekordu zde od roku 2014 bylo dosaženo ve středu 29. června 2016, kdy projelo okolo červeného „totemu“ 4 552 cyklistů.

Z naměřených hodnot rovněž vyplývá, že více než polovina cyklistů jezdí i v zimě. V lednu, jakožto cyklisticky nejslabším měsíci dosahují intenzity téměř 60 % cyklistů, kteří jezdí v cyklisticky nejsilnějším měsíci červnu. Tato vytrvalost pardubických cyklistů je dána poměrně mírnými průběhy zimy a silným zvykem používat každodenně kolo jako dopravní prostředek.

Ze součtu všech sledovaných profilů za období 2014 – 2018 je patrné, že cyklistická doprava ve městě kolísá. Meziročně dochází na některých profilech k růstu nebo poklesu intenzit, nicméně v součtu je v tomto dlouhodobém horizontu vývoj téměř zanedbatelný. Cyklistů tedy jezdí více méně stále stejně.