Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zaostřeno na automobily

V této části je pozornost zaměřena na počty automobilů v domácnostech, jejich obsazenost a  celkový růst počtu automobilů na silnicích ve městě. Z průzkumu dopravního chování vyplývá, že pouze 13% domácností v Pardubicích má dva a více automobilů. Započteny jsou vlastní i služební automobily. Zdaleka tedy neplatí představa o dvou automobilech v každé domácnosti. Pravdou je, že ve většině domácností je automobil jeden.

Pro srovnání má celorepublikově dvě a více aut 6% domácností v bytových domech a 21% domácností v domech rodinných (zdroj: ČSÚ, 2017). Tato čísla také vypovídají o  výhodě zástavby ve  městě, která je převážně bytová a  neprodukuje tak velké množství aut jako zástavba na okrajích města v tzv. „satelitech“.

  

Dalším sledovaným ukazatelem je obsazenost vozidel neboli průměrný počet osob ve vozidle. Pro Pardubice je tato hodnota 1,24 osoby na vozidlo. To je vzhledem k jeho kapacitě a prostoru, který zabírá, poměrně nízká hodnota. Pokud by v každém vozidle jeli alespoň dva lidé, mohlo by teoreticky po městě jezdit o třetinu vozidel méně. Ke  zvyšování obsazenosti přispívá například tzv. carpooling neboli sdílení společných jízd. V  praxi to může být například sdílená cesta do práce, kdy lidé společnou část cesty vykonávají jedním automobilem.

 Pro zajímavost např. v Americe jsou v některých státech na víceproudých komunikacích dálničního typu vyhrazené jízdní pruhy pouze pro automobily, které vezou alespoň dvě a více osob.

 

Každých pět let probíhá celostátní sčítání dopravy a  v  Pardubicích se sčítá na více než 30 místech. Z výsledků sčítání je od roku 2000 patrný růst i pokles denních intenzit na různých komunikacích. Nicméně v průměru se jedná o 5% nárůst intenzit automobilů za období 2000 – 2016. V porovnání s rostoucí produkcí automobilového průmyslu a počtem registrovaných vozidel je tento nárůst poměrně malý.

Dopravně nejzatíženějším místem ve městě je ulice Hradecká, kde za den projede více než 25 tis. vozidel (rovněž zde jezdí také nejvíce cyklistů). Většina dopravní zátěže se odehraje během dopravních špiček, které se obvykle pohybují v časovém rozmezí mezi 7-9 ráno a 15-17 odpoledne.

Již z průzkumu prováděného v roce 2013 vycházelo, že Pardubáci v  porovnáními s  občany z  německých měst vlastní více automobilů, ale méně s nimi jezdí. „Hudbou budoucnosti“ je budování takových částí měst, ve kterých jsou auta určená ke  sdílení mezi jejich obyvateli. Obytné čtvrti nabízející odpovídající počet pracovních míst, bydlení, služeb a vzdělání tak, že obyvatelé vlastní automobil denně ani nepotřebují. S touto vizí vznikají například nové městské části švédského Malmö nebo rakouské Vídně. Ze zkušeností se sdílením aut ve  Vídni je jedno auto využito osmi lidmi za den.