Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

METODIKA

V Pardubicích byl na přelomu roku 2017/2018 proveden průzkum dopravního chování. Do průzkumu se zapojilo 1 004 domácností z Pardubic a 606 domácností z okolních obcí. K dotazování docházelo osobně v každé domácnosti odbornou agenturou. Domácnosti byly vybírány náhodně s ohledem na rozmístění obyvatel v Pardubicích a okolí. Cílem náhodného výběru bylo zajistit dostatečně reprezentativní obraz populace. To znamená, aby byly proporčně zastoupeny všechny příjmové i věkové skupiny obyvatel. Na základě sebraných dat došlo k vyhodnocení důležitých informací o tom, jak se lidí po městě pohybují (odkud kam, jakým dopravním prostředkem a za jakým účelem). Výstupy jsou prezentovány rovněž v Radničním zpravodaji.

Území dotazované průzkumem PCE + FUA