Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Projekt

Projekt:

Název programu Zahraniční rozvojová spolupráce v gesci MZV ČR v roce 2009
Název podprogramu Podpora aktivit krajů a obcí v prioritních zemích
Název projektu Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova
Účel dotace*(hrazené ze státních prostředků) Realizace projektu Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova
Doba trvání 1.1. 2009 - 31. 12. 2009
Celkový rozpočet projektu v roce 2009 991 768,- Kč
Rozpočet dotace v roce 2009 584 600,- Kč
 • Zaměřen na spolupráci mezi odborníky a zaměstnanci obou municipalit.
 • Zprostředkovává technickou asistenci a předávání tranzitivního know-how a know-how v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na proces tzv. dobrého vládnutí (good governance)
 • Udržitelný rozvoj města = dlouhodobý, komplexní hospodářský růst, který podporuje sociální stabilitu (např. snižuje nezaměstnanost) a zároveň zkvalitňuje životní prostředí ve městech.
 • Zohledňuje klíčovou úlohu samospráv v oblasti spolupráce s podnikateli a investory (tuzemskými i zahraničními)


Cílové skupiny projektu:
a)    primární   

 • zaměstnanci městských úřadu a gesční volení představitelé města
 • občané Gjakovy


b)   sekundární 

 • členská města Kosovského svazu měst a obcí AKM
 • členská města SMO ČR
 • podnikatelský sektor, domácí a zahraniční investoři


Hlavní cíle projektu:

 • posílení kapacity (podpora kompetencí a znalostí) odborníků na udržitelný rozvoj Gjakovy
 • aktualizace rozvojových strategií
 • podpora inovativních nástrojů pro zkvalitnění samosprávných činností Gjakova skrze technickou asistenci a twinningovou spolupráci s městem Pardubice.