Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ParduBike

Hlavním cílem projektu Central MeetBike je zlepšit ve městě podmínky pro rozvoj cyklodopravy. Projekt je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. V České republice jsou to Pardubice a Uherské Hradiště. Stránky projektu jsou zde: Central MeetBike. 

Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF. 

Do projektu jsou zapojena města i expertní organizace:

Uherské Hradiště (CZ), Pardubice (CZ), Mesto Žilina (SK), Prešov (SK), Tczew (PL), Gdańsk (PL), Landeshauptstadt Dresden (DE), Stadt Leipzig (DE)

Centrum dopravního výzkumu (CZ), Technische Universität Dresden (DE), Výskumný ústav dopravný (SK), Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PL), Deutsches Institut für Urbanistik - DIFU (DE),

Aktivity realizované v rámci projektu jsou:

1.               Propagace cyklodopravy: kampaně Do práce na kole, Evropský týden mobility a městské stránky o cyklodopravě pardubike.cz, národní cyklokonference v Pardubicích

2.               Strategie a analýzy: audit cyklopolitiky, průzkum dopravního chování, akční plán rozvoje cyklodopravy

3.               Řízení: generel cyklodopravy pro Pardubice, exkurze pro politiky do Německa, účast zaměstnanců města na seminářích a konferencích

4.               Pilotní investice: příprava opatření pro cyklisty (cyklopruhy, piktokoridory, cykloobousměrky), systém automatických sčítačů pro cyklodopravu

Řada aktivit projektu již byla realizována, řada z je rozpracována a bude realizována nejpozději na začátku roku 2014. Projekt probíhá od dubna 2011 a skončí v únoru 2014.

Projekt Central MeetBike (3CE343P2):
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF