Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Invaze talentů

Projekt "Invasion of the Talents" (Invaze talentů) je projektem v rámci grantů Visegrádské skupiny. Do projektu je zapojeno statutární město Pardubice, naše partnerské město Bełchatów (Polsko) – iniciátor a vedoucí projektu, Csongrád (Maďarsko) a Považská Bystrica (Slovensko).

Jedná se o projekt zaměřený na podporu výtvarně talentovaných dětí ve věku 10-15 let, pro které je připraven program společných uměleckých workshopů, dílen a plenér pod vedením odborných lektorů, umělců a učitelů. Výstupem projektu je společná výstava děl vzniklých v rámci těchto čtyř setkání. Projekt je realizován od 18. května 2016 do 26. června 2017. Celkově se projektu účastní 40 mladých umělců (10 na každé město), 8 lidí doprovod (2 na každé město) a 4 řidičů (1 na každé město). Města provedla nábor mladých umělců sama pod podmínkou uměleckého úspěchu mladého umělce a základní znalosti angličtiny.

Posláním projektu je podporovat rozvoj umělecky talentovaných dětí a mladých lidí ve výtvarném umění a užší spolupráce mezi městy Visegrádské skupiny. Žádost o grant byla ze strany Bełchatówa jako koordinátora projektu podána 15. 9. 2015, Radou města Pardubic byla schválena 19. 10. 2015.

Harmonogram projektu:
• 18. - 23. května 2016 - umělecký workshop v Pardubicích
• 8. - 12. září 2016 – plenér v Bełchatówě
• 2. – 7. dubna 2017 – 6 denní umělecký workshop v Csongrádu
• 6. - 8. května 2017 – umělecký workshop v Považské Bystrici
• 8. – 15. května 2017 výstava děl všech mladých umělců v Považské Bystrici


Celkové náklady projektu činí 41 341,00 euro, 16 000 (38,70%) eur hradí visegradské fondy.  Město Pardubice bude hradit pouze náklady spojené s dopravou, které budou dle projektu 1900 EUR (51 338 Kč). Zbylé náklady jsou rozděleny mezi partnery projektu, přičemž největší podíl hradí město Belchatow (44%).
 

Projekt je podporován z Visegradského fondu. Tímto odkazem se dostanete na stránky fondu: www.visegradfund.org