Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrátu města Pardubic CZ.1.04/4.1.01/53.00011

Projekt "Zavedení procesního a projektového řízení je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnannost (výzva č. 53 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 15% je hrazeno z rozpočtu města.

Realizací projektu (klíčových aktivit) hodlá pardubická radnice maximálně zefektivnit svůj chod, kdy do systému řízení úřadu zavádí v rámci realizace projektu procesní a projektové řízení. Hlavním cílem projektu je především zvýšit kvalitu a transparentnost služeb poskytovaných magistrátem města svým občanům. Do dvou let by se pak Pardubický magistrát mohl pyšnit certifikátem ISO 9000.

Na projektu, který schválilo pardubické zastupitelstvo už na sklonku roku 2009 a naplno byl projekt zahájen na podzim roku 2010 se bude pracovat celkem 28 měsíců. Projekt přinese změny, které se asi nejrazantněji projeví v letech 2012 a 2013 jako výsledek služeb magistrátu. Nový systém řízení služeb a průběžná péče o jejich kvalitu, by měl bo být tvalým výstupem projektu i zároveň vstupem do budoucna.

Projekt se dotýká všech pracvníků radnice na všech odborech, kdy v první fázi je proškolována skupina zaměstnanců, kteří budou samostatně mapovat klíčové procesy ve všech agendách magistrátu. Pomocníkem v jejich činnosti jim bude software podpora a v neposlední řadě i systém zpětné vazby (analýzy), které ohodnotí výsledky jejich práce. Na závěr projektu bude uspořádana konference pro další předání zkušeností (ostatním městům, městským obvodům, organizacím řízených či vlastněných městem) a zhodnoceny vysledky projektu.

Výstupem projektu bude procesní mapa, metodika popisu procesů, elearningové aplikace a analýzy.

Poptávková a výběrová řízení v souvislosti s projektem.

Bližší informace poskytnou členové realizačního týmu.