Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

MŠ Svítkov - novostavba objektu mateřské školy

Statutární město Pardubice zahájilo dne 1.7.2019, podpisem smlouvy o dílo projekt „MŠ Svítkov - novostavba objektu mateřské školy“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010163, jehož cílem je  investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 69 178 881,84 Kč vč. DPH. Celkové uznatelné náklady jsou 65 004 776,12 Kč, z toho příspěvek EU je 55 254 059,70 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 3 250 238,8 Kč, tj. 5 % a  příspěvek statutárního města Pardubice činí 10 674 583,34 Kč včetně neuznatelných nákladů.

  

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ