Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Schválena aktualizace strategického rámce

Řídící výbor MAP ORP Pardubice schválil 8. 2. 2017 první aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Pardubice a aktualizovanou Analýzu vývoje a situace vzdělávání v ORP Pardubice.

Ve strategickém rámci byla rozšířena priorita 5 o cíl 5.4 Rozvoj kompetencí v oblasti EVVO a na základě zjištěných potřeb v území přibyla priorita 7 - Podpora základního uměleckého vzdělávání a dalších vzdělávacích potřeb v území. Jedná se o rekonstrukce sportovišť a tělocvičen ZŠ, podporu základního uměleckého vzdělávání, podporu inovativního vzdělávání a  občanské gramotnosti. Dále byly do strategického rámce zařazeny další investiční záměry škol.