Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuality

Budování znalostních kapacit – přehled workshopů a seminářů

15.2.2017

Realizované vzdělávací akce, připravené vzdělávací akce na únor a březen 2017, plány

Schválena aktualizace strategického rámce

15.2.2017

Řídící výbor MAP ORP Pardubice schválil 8. 2. 2017 první aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Pardubice a aktualizovanou Analýzu vývoje a situace vzdělávání v ORP Pardubice.

IROP – vyhlášení výzvy „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“

16.11.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a výzvu č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z IROP, SC 2.4 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

IROP – aktualizace ve výzvách 46 a 47 zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

16.11.2016

Řídící orgán IROP aktualizoval texty výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

malebne_pardubice1.jpg

Pardubice mohou díky schválení Strategického rámce MAP čerpat dotace pro oblast vzdělávání

2.9.2016

Město může od této chvíle čerpat evropské dotace, a to díky schválení takzvaného Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). Získané peníze by měly napomoci rozvoji dostupného vzdělání dětí nejen na pardubických školách, ale také v rámci dalších obcí na Pardubicku. Cílem MAP navíc je zvýšit kvalitu výuky v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Projektové záměry pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD - výzva pro ZŠ, školská zařízení a NNO

8.8.2016

Při podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP přikládá žadatel jako povinnou přílohu žádosti o podporu kopii Strategického rámce MAP do roku 2023, popř. dohodu, nebo souhlas zřizovatele.

1 2