Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pardubice II

 

Do 31.12.2020 probíhá SOUTĚŽ PŘEDVEĎ SVOU KREATIVITU 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice (dále jen MAP II) je čtyřletý projekt a navazuje na předchozí projekt MAP I, který probíhal od roku 2016 až 2018. Fyzická realizace projektu MAP II započala 1.1.2019.

MAP II je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Realizátorem projektu je Statutární město Pardubice. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

MAP II stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru (SARS CoV-2) až do odvolání rušíme všechny vzdělávací akce projektu. 


Aktuality

Klíčové aktivity

Výstupy projektu

Strategický rámec

Pořádané akce

Kontakty

Soutěž PŘEDVEĎ SVOU KREATIVITU