Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KA05 Informování veřejnosti

 

Tato aktivita je podpůrnou (doprovodnou) aktivitou procesu KPSS a do projektu zařazena na základě identifikace problémů (nedostatků) současného systému KPPSS v městě, kdy:

  1. z předběžné analýzy k informovanosti o sociálních službách zpracovávané Univerzitou Pardubice bohužel vyplývá, že informovanost uživatelů sociálních služeb je dosti nízká
  2. na základě negativní zkušenosti s nízkou návštěvností specializovaných veletrhů sociálních služeb, má město zájem o propojení prezentace poskytovatelů služeb s akcemi, které mají vyšší návštěvnost
  3. v rámci KPSS nejsou dostatečně využívány možnosti internetu

 

Cílem je odstranit či eliminovat tyto negativní skutečnosti, které mají vliv na proces tvorby KPSS

  1. Nedostatečná osvěta procesu KPSS
  2. Absence komunikačních kanálů jak uvnitř systému KPSS tak i vazbě ven
  3. Zapojení veřejnosti do procesu KPSS

 

Hlavní náplní této aktivity bude:

  1. Prezentace sociálních služeb na kulturních akcí pořádaných městem - během realizace projektu umožní město dvakrát prezentaci všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí v současnosti na území města (32 registrovaných poskytovatelů). Aktivita bude realizována koordinovanou spoluprací OSV MmP a OŠK MmP, kdy zodpovědnost za koordinaci aktivity nese koordinátorka KPSS.
  2. Webový portál komunitního plánování, kde budou uveřejňovány informace týkající se KPSS