Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KA04 Zkvalitnění plánovacího procesu

 

Cíle aktivity je za podpory vzdělávání a konzultací vytvořit kvalitní platformu lidských zdrojů podílející se na procesu KPSS v Pardubicích.

Výstup aktivity má přímou vazbu na naplnění monitorovacích indikátorů.

Výsledkem aktivity je pak kvalitní aparát, který vznikne díky:

04.01 vzdělání pro koordinátorku

Koordinátorka je v rámci své pracovní náplně povinna poskytovat metodickou podporu účastníkům procesu  KPSS, proto bude mít možnost vzdělávání, aby pomoc byla poskytnuta v dostatečné kvalitě (v současném procesu KPSS sama nemá možnost odborných konzultací, neexistuje externí metodická podpora).Koordinátorka absolvuje akreditované vzdělávání v rozsahu cca 5 dní, které přispěje k rozvoji jejích měkký dovedností a nabyté zkušenosti pak zúročí formou metodické pomoci PS.

04.02 metodická pomoc

Koordinátorka KPSS bude mít k dispozici metodickou pomoc KPSS, kdy se předpokládá čerpání v rozsahu cca 48 hodin individuálních metodických konzultací. Půjde zejména o procesuální diagnostiku a konzultaci připravovaných materiálů a metodik tedy v rámci aktivit 01 a 02, které kladou nároky na odbornost.