Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KA03 Monitoring a evaluace

 

Monitoring a evaluace KPSS v Pardubicích

Cílem aktivity je vyhodnocení plnění a efektivity plánu sociálních služeb. Pracovní skupiny pod vedením koordinační skupiny budou monitorovat dopady a podílet se na vyhodnocení shody a efektivity plánu v souladu s plánem monitoringů na příslušný kalendářní rok.

 

Aktivita proběhne ve dvou cyklech

a) 01.09.2013 - 31.01.2014;

b) 01.09.2014 - 31.01.2015.

 

Výstupem dané aktivity jsou 2x evaulační zpráva 

Výsledkem pak:

a) existující obraz žadatele o naplňování vytyčených kroků a aktivit komunitního plánu,

b) možnost identifikaci rizikových míst, ve kterých dochází k odklonu od plánu

c) možnost efektivnější rozhodování při stanovování cílů a opatření nového plánu.

 

Monitoring a evaluace procesu KPSS v Pardubicích

Koordinační skupina bude monitorovat kvalitu procesu a podílet se na vyhodnocení efektivity procesu v souladu s plánem monitoringů na příslušný kalendářní rok.

 

Aktivita proběhne na koordinační skupině v termínu: průběžně - monitoring, 2x během projektu (do 31.12.2013, do 31.12.2014) - evaluace, vč. formulace závěrů a doporučení

Výstupem aktivity je vyhodnocení procesu jako součást evaulační zpráva.

Výsledkem aktivity je:

a) existující obraz = zpětná vazba na kvalitu plánovacího procesu

b) možnost efektivnějšího rozhodování při řízení procesu

c) koordinační skupina KPSS má podklady pro realizaci procesních změn.