Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KA02 Nastavení toků informací pro proces KPSS a pro řízení sítě sociálních a

 

Cílem aktivity je kontinuální a kvalitní získávání vstupních údajů do procesu KPSS a informací pro řízení sítě sociálních služeb na území města. V současné době lze informace získávat z těchto zdrojů: OSV MmP, OSPOD MmP, ÚP ČR, KÚ PK, NNO (poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb), nicméně neexistuje jednotná metodika pro sběr.

 

V rámci této aktivity budou:

a)definovány požadavky a nastavena kritéria potřebná při sběru dat pro KPSS.

b)definovány informace, které je třeba sbírat, dojde k navázání kontinuální spolupráce mezi KS, potažmo účastníky KPSS, a poskytovateli informací

c)vyjasněny termíny a způsob získávání informací, kdy při zjišťování informací bude kladen důraz na zjišťování poptávky (potřeby občanů) a nabídky poskytovatelů služeb.

 

Aktivita bude realizována koordinovanou spoluprací mezi poskytovateli informací, OSV MmP a účastníky KPSS. Výstupy budou využívány v plánovacím procesu a při řízení sítě sociálních služeb, kdy písemným výstupem aktivity bude metodika kontinuálního sběru informací do procesu KPSS využitelná i po skončení projektu. Systém sběru informací nebude propojen pouze s KPSS, ale i s dotačním systémem města. V rámci dotačních pravidlech města bude zajištěn a ukotven průběžný sběr dat v rámci přijímání a hodnocení žádostí o dotace ze sociální oblasti, který bude fungovat i po skončení projektu. Tento systém pak bude přispívat k vyhodnocování efektivity střednědobého plánu sociálních služeb.

 

Výsledkem této aktivity bude:

a)funkční systém sběru dat a výkaznictví pro potřeby města v procesu KPSS (některá data vykazovaná dosud poskytovateli nebyla jasně definována (např. "kapacita") a nebyla tedy navzájem srovnatelná).

b)zkvalitnění řízení sítě sociálních služeb na území města (na základě nestavené zpětné vazby a jejímu vyhodnocení = efektivity KPSS)

c)zapojení uživatelů a veřejnosti do procesu KPSS a zjišťování jejich potřeb = přímý kontinuální monitoring potřeb veřejnosti