Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KA 01 Nastavení dostupné a udržitelné sítě sociálních a souvisejících služeb

 

 

Cílem projektu je dokončení systému komunitního plánování sociálních služeb = zavedení implementačních pravidel za pomoci akčních plánů. Začátkem roku 2013 bude mít město Pardubice hotovo střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb na období 2013 - 2016 a přistoupí k poslednímu kroku implementace tj. zahájí práce na akčních plánech a tím dokončí nastavení procesů plánování jako celku, aby bylo plně připraveno na fázi ověření trvalého zavedení a přechod do nového cyklu procesu KPSS města Pce.

V rámci této aktivity dojde k přípravě a zpracování dvou akčních plánů. Aktivita bude probíhat v jednoletých cyklech, které spočívají v:

  • kontinuální práci 7 pracovních skupin (PS)
  • řízení činnosti pracovních skupin, kompletaci podkladů z pracovních skupin a zapracování společných částí na koordinační skupině (KS),
  • připomínkování materiálů orgány města, veřejností,
  • vypořádání připomínek na pracovních skupinách,
  • schválení materiálů koordinační skupinou a vedením města.

Aktivita bude realizována komunitním způsobem, tzn. koordinovanou spoluprací mezi pracovníky zadavatele, zástupci poskytovatelů sociálních služeb ve městě a také za přispění uživatelů služeb a veřejnosti. Do realizace aktivity jsou zapojeny PS (7 pracovních skupin, 7x20 schůzek), koordinační skupina (20 schůzek), koordinátorka KPSS. Dokumenty procházejí celým připomínkovacím a schvalovacím procesem, jehož se účastní veřejnost, Komise pro sociální a zdravotní věci a zastupitelské orgány města, nicméně zodpovědnost za koordinaci celého procesu a přípravu materiálů pro jednání nese koordinátorka KPSS.

Výstupem aktivity bude 2x akční plán.

Výsledkem aktivity je implementovaný proces komunitního plánování, který podporuje a naplňuje sociální služby komunitního typu dle aktuálních potřeb a situace. Jsou dány jasná pravidla v procesu sociálních služeb která reflektují nejen potřeby celé triády, ale garantují i určitou jistotu v oblasti sociálních služeb.