Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komunitní plánování sociálních služeb CZ.1.04/3.1.03/97.00048

 

Projekt “Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  a státního rozpočtu ČR (výzva č. 97 Podpora sociální integrace a sociálních služeb). Projekt byl zahájen v dubnu 2013 a  jeho realizace potrvá  do března 2015.

Projekt „Komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích“ se zaměřuje na posílení stability soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím podpory komunitní spolupráce, kdy  realizací projektu dojde k dokončení nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích, jejímu ověření realizací a vyhodnocení. Snahou projektu je dovybudování trvale udržitelných struktur, které zabezpečí funkčnost sociálních služeb , a to zejména v oblasti plánování služeb, pravidel pro jejich poskytování, efektivity vynakládání finančních prostředků, definování rolí, odpovědností a kompetencí a  tvorbě systému sběru dat potřebných k plánování sociálních služeb.

Hlavní náplní projektu bude dokončení a zlepšení již zahájeného procesu komunitního plánování sociálních služeb v podobě akčních plánů, jejich vyhodnocení a donastavení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější.

Cílem projektu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb. 

Klíčovými aktivitami  projektu jsou:

KA01 Nastavení dostupné a udržitelné sítě sociálních a souvisejících služeb

KA02 Nastavení toků informací pro proces KPSS a pro řízení sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě

KA03 Monitoring a evaluace

KA04 Zkvalitnění plánovacího procesu

KA05 Informování veřejnosti

Výstupem projektu budou akční plány, metodika procesu sběru dat pro proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb , evaluační zpráva a platforma lidských zdrojů.

 

Bližší informace poskytnou členové realizačního týmu

Koordinátor komunitního plánování:Bc. Libuše Buchtová, tel: 466 859 687, email: libuse.buchtova@mmp.cz

Manažer projektu: Ing. Lucie Šebková, tel.: 466 859 523, email: lucie.sebkova@mmp.cz

Koordinátor projektu: Marcela Ožďanová, tel.: 466 859 144, email: marcela.ozdanova@mmp.cz