Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kamerový systém Pardubice

Předmětem projektu je vybudování nového kamerového systému sloužícího k monitorování dopravy města Pardubic. Kamerový systém je postaven na IP technologii s přenosem dat po optických vláknech a je koncipován jako nedílná součást předpokládaného systému řízení dopravy ve městě.

Hlavním cílem projektu je realizace komplexního městského kamerového systému pro sledování dopravy, který bude poskytovat nepřetržitý přehled nad stavem aktuální dopravní situace a přispěje tak k celkovému zlepšení dopravní situace ve městě spojenému s úsporou cestovního času a snížením nehodovosti. Spolu s připravovaným řízením křižovatek a inteligentním parkováním bude tvořit kamerový systém komplexní ITS (inteligentní dopravní systém) řešení dopravy ve městě. Projekt kamerového systému je základní etapou tohoto ITS systému, bez kterého by navazující etapy nemohly být realizovány.

Cíl projektu je plně v souladu se stanovenými cíli Specifického cíle 2.3 Operačního programu Doprava, jelikož cílem navržených intervencí SC 2.3 je mj.:

  • silniční infrastrukturu ve městech postupně vybavovat vhodnými systémy ITS, které napomohou ke zlepšení řízení dopravního provozu, zlepšení řízení mimořádných situací, snížení nehodovosti a k snižování následků závažných zranění způsobených dopravními nehodami,
  • vybavovat silniční infrastrukturu systémy, které napomohou k účinnější kontrole dodržování pravidel dopravního provozu.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • pořízení a instalace nových kamer na stávající i nové kamerové body,
  • zřízení dispečerského pracoviště,
  • zřízení klientských pracovišť a administrátorského pracoviště,
  • zřízení úložiště a systémového správce,
  • vybudování páteřních rozvodů,
  • integrace nového kamerového systému se stávajícími.

Zavádění systémů ITS ve městech může vést ke zlepšení mobility ve městech, přičemž bude dosaženo snížení dopravního přetížení, emisí (např. CO2, NO2 a PM10) a spotřeby energie.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava a Ministerstvem dopravy, Specifický cíl 2.3 OPD – ITS ve městech. Projekt vede ke zlepšení řízení dopravního provozu a zvažování bezpečnosti dopravního provozu.