Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Centrální polytechnické dílny

Statutární město Pardubice zahájilo dne 27.11.2020, podpisem smlouvy o dílo projekt „Centrální polytechnické dílny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077, jehož hlavním cílem  je prostřednictvím rekonstrukce objektu skladu balené mouky v areálu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích

vytvořit centrum technického a přírodovědného vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ hradecko-pardubické aglomerace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

Celkové investiční náklady jsou 176 882 554 Kč vč. DPH.  

Celkové uznatelné náklady jsou 169 709 542,27 Kč, z toho příspěvek EU je 144 253 110,92 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 8 485 477,12 Kč, tj. 5 % a  příspěvek statutárního města Pardubice činí  24 143 965,96 Kč včetně neuznatelných nákladů.  

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ