Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je CreArt

Hlavním cílem projektu CreArt je podpořit kreativitu mladých evropských umělců působících především v oblasti vizuálního umění.

Smyslem projektu, kterému dalo před dvěma roky 13 evropských měst život, je posílení tvořivosti mladých talentů především v oblasti vizuálního umění. Partnerská města, mezi která patří i Pardubice, proto mají prostřednictvím výměny zkušeností, osvědčených postupů a spolupráce mezi umělci, uměleckými skupinami a kulturně-vzdělávacími subjekty z různých zemí a kulturních tradic zajistit rozvoj svých umělců.

I když je projekt plánován na dobu pěti let (2012 – 2017), jedním z jeho cílů je zajistit jeho účastníkům možnost pokračování vzájemné spolupráce i po jeho skončení. Důležitou nadstavbou je také snaha zajistit udržitelnost projektu a jeho finanční zdroje v budoucnosti.

Pardubický rozpočet pro uvedené období je 4,8 milionů korun. Polovinu z této částky zajistí španělská strana z evropských fondů, konkrétně z programu CULTURE. Město tak ročně ze svého rozpočtu na CreArt dá průměrně 441 000 Kč. Významnou část těchto nákladů ovšem tvoří ocenění práce pardubických účastníků projektu.

Každé město si také v průběhu pěti let zvolí vždy na jeden rok velvyslance. Ten bude celý rok projekt CreArt zaštiťovat, propagovat, bude přítomen na vybraných akcích a bude informace o projektu šířit mezi širokou veřejnost. Role ambasadora je velmi důležitá pro projekt a jeho propagaci mezi co nejširší masu lidí napříč žánry. Každé město si samo zvolí, kdo to bude – zda umělec, politik, filozof, sportovec nebo někdo z úplně jiného odvětví.

 

Akce roku 2013 

21. března
Evropský den kreativity v Galerii města Pardubic, kdy byla také vyhlášena literárně - výtvarná soutěž pro žáky pardubických ZŠ s názvem Ty máš nápady! Do soutěže se přihlásilo cca sto dětských a žákovských prací, vítězné pak byly slavnostně oceněny a vystaveny.

Čtyři zahraniční cesty v rámci projektu CreArt na odborné semináře:

6. - 8. 2.
Harghita, Rumunsko, téma odborné konference: Rozvoj umělecké kreativity v evropských městech

26. - 28. 9.
Arad, Rumunsko, téma odborné konference: Umění ve výzkumu kulturní politiky, případové studie z evropských měst

3. - 6. 10.
Lecce, Itálie, pracovní setkání všech zástupců partnerských měst a slavnostní vernisáž putovní evropské výstavy „More Real than the Real“, která byla započata v červnu 2013 ve španělském Valladolidu

13. – 15. 12.
Delft, Holandsko, téma odborného semináře: Rezidenční pobyty umělců v zahraničních městech „Shifting AiR Strategies“

V roce 2013 byla vyhlášena tři otevřená výběrová řízení pro pardubické umělce:

Konec roku 2012 – otevřené výběrové řízení pro umělce, kteří chtěli vystavovat na první evropské putovní výstavě projektu CreArt, výstava putovala z Valladolidu, Španělsko, do Lecce, Itálie a byla zakončena v Aradu, Rumunsko. Z řad pardubických umělců byli odbornou porotou a kurátorkou výstavy Illarií Bonacossa (It) vybrání dva zástupci – pardubický fotograf Radek Kalhous se svou sérií velkoformátových uměleckých snímků ze série Kitschland, mapující českou krajinu v neobvyklém světle, a Ondřej Báchor, talentovaný student pražské umělecké školy VŠUP se zvukovou a skleněnou instalací a velkoformátovým barevným digitálním tiskem.

Od 25. 2. do 1. 3. 2013 se konal ve Valladolidu umělecký workshop pod vedením španělského umělce Antonia Lopeze, kde Pardubice reprezentoval velmi nadějný umělec Ondřej Petrlík, narozený v Pardubicích, současný student malby v ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umělců. Ve sbírkách valladolidských organizátorů zanechal pardubickou stopu – dvě plátna s figurální malbou.

V září a říjnu 2013 pak reprezentoval v rakouském Linci na dvouměsíčním residenčním pobytu město Pardubice mladý konceptuální umělec Martin Dašek, pocházející z Rábů u Pardubic, který dokončil studia na pražské VŠUP pod vedením profesora Mariana Karla. Se svým učitelem se počátkem roku 2013 účastnil kolektivní výstavy Jedenáct v Galerii města Pardubic. Linecké organizátory oslovil svými prostorovými instalacemi na veřejných prostranstvích Lince a svá díla tam představil i na závěrečné výstavě. Od organizátorů akce obdržel dvouměsíční stipendium.

Ve všech případech otevřených výběrových řízení projektu CreArt město Pardubice potažmo jeho umělečtí zástupci byli vybíraní z několika desítek dalších evropských umělců. V případě rezidenčního pobytu v Linci bylo vybráno dokonce jen osm umělců z cca sedmdesáti přihlášených, mezi nimi i jeden z Pardubic.

 

Činnosti CreArtu

Celkový rozpočet pětiletého mezinárodního projektu je 3 437 300 EUR (zhruba 95 milionů Kč). Polovina celkových nákladů je hrazena z dotací Evropské unie z programu Culture. Každé ze třinácti měst zapojeného do projektu má svůj vlastní rozpočet, složený z rozpočtů jednotlivých aktivit, které budou realizovány v režii těchto měst během pěti let.

Soubor aktivit, které se v konkrétních městech budou realizovat, si každé město zvolilo samo a to na základě vlastních možností a již zavedených aktivit ve městě. Jediná nově stanovená aktivita, která se zrodila díky projektu je Evropský den kreativity a jeho oslavy. Některé aktivity se tak budou postupně v pěti letech konat ve všech zúčastněných městech, jiné třeba jen v některých.

Nejvýznamnější akce CreArtu

Evropská putovní výstava představí díla zapojených umělců ve všech městech projektu kromě Delftu –  celková částka vyhrazená pro tuto akci je cca 35 milionů korun.

Residenční pobyty pro umělce, které budou realizovat tři města z partnerské sítě a to holandský Delft, rakouský Linz a litevský Kaunas mají celkový rozpočet 5,3 milionů korun.

Umělecké workshopy ve španělském Valladolidu, italském Janově a litevském Vilnusu, které budou garantovány a vedeny uměleckými osobnostmi daných zemí, mají celkový rozpočet dva miliony korun.

Velmi důležitou částí projektu jsou také vzdělávací programy pro děti a mládež, které budou v průběhu pěti let probíhat ve všech městech projektu kromě rumunského Aradu a holandského Delftu. Celkový rozpočet na tuto aktivitu činí čtyři miliony korun.

Na odborné konference a semináře, jež mají reflektovat současnou situaci kultury a umění v Evropě a to jak z teoretického tak z praktického hlediska, je schválena částka 4,5 milionu Kč.

Evropský den kreativity má v průběhu pěti let k přerozdělení částku téměř tři miliony korun.