Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

CreArt

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií s názvem CreArt má podpořit mladé umělce působící především v oblasti vizuálního umění. Do pětiletého projektu se od roku 2012 zapojilo 13 evropských měst, které aktivně podporují výměnu zkušeností mezi umělci, zaměstnanci kulturních institucí a širokou veřejností.

Pardubice jsou spolu s dalšími dvanácti evropskými městy od května 2012 v síti mezinárodního projektu CreArt. Jeho rozpočet na pětileté fungování je zhruba 95 milionů korun. Pro Pardubice bylo z tohoto rozpočtu vyčleněno necelých pět milionů korun. Smyslem projektu je posílení tvořivosti prostřednictvím výměny zkušeností a spolupráce mezi umělci, uměleckými skupinami a dalšími zainteresovanými kulturně vzdělávacími subjekty z různých zemí.

CreArt OPEN CALL

 

Aktivity projektu

  • Společné výstavy umělců pořádané postupně ve městech účastnících se projektu CreArt
  • Pořádání workshopů a seminářů za účasti umělců ze zúčastněných měst pro širokou veřejnost
  • Publikace výstavních katalogů
  • Nabídka studijních pobytů pro umělce v rámci sítě měst aktivních v projektu CreArt
  • Vytvoření a údržba společných webových stránek


Aktuality

Aktuality a tiskové zprávy z evropského projektu CreArt

Co je CreArt

Hlavním cílem projektu CreArt je podpořit kreativitu mladých evropských umělců působících především v oblasti vizuálního umění.

Fotogalerie

Fotografie z výstav, workshopů a dalších akcí

Partnerská města

Pardubice jsou jedním ze zakladatelů CreArtu. V projektu je celkem 13 evropských měst.

Co plánujeme

Informace o nejbližších plánovaných akcích

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Lucie Břízová
koordinátorka projektu
Lucie.Brizova@mmp.cz
+420 466 859 535
QR kód

Mgr. Ivana Panochová Ph.D.
odborný garant
panochova@gmpardubice.cz
+420 777 820 267
www.gmpardubice.cz

 


www.creart-eu.org