Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tyršovy sady

Revitalizace má parku vrátit jeho původní funkci, tedy vytvořit z komplexu pod pardubickým zámkem opět místo zajímavé pro širokou veřejnost. Návrh revitalizace počítá s tím, že podzámecký park bude sloužit všem generacím, bude přátelský, bezbariérový a bezpečný. Po revitalizaci má být místem pro odpočinek, relaxační aktivity a hry, různé kulturní aktivity či zajímavá setkání.

Novou tvář Tyršovy sady získají do konce června 2014

Tyršovy sady již dávno nejsou chloubou města, jakou bývaly před lety. Bez revitalizace se více než 80 let po svém založení neobejdou. Cílem regenerace je zformovat v podzámčí prostor, který bude, při minimu architektonických a urbanistických zásahů, navazovat na kulturní dědictví i přírodní hodnotu daného místa.

Hlavní důvody revitalizace:

  • rozpadající se koncepce parku z roku 1931
  • současný park v současné době fyzicky dožívá
  • nečitelná kompozice a architektura parku
  • park přestává plnit svou funkci
  • špatný stav provozních a technických prvků
  • téměř pět desetiletí nedostatečné údržby a obnovy parku
  • chybějící generační kontinuita vegetačních prvků
  • chybějící občanská vybavenost parku, osvětlení, mobilář
  • nevhodně řešená a nefunkční cestní síť

Po revitalizaci má být park místem pro odpočinek, relaxační aktivity a hry, různé kulturní aktivity či zajímavá setkání. Aby mohl plnohodnotně plnit všechny tyto funkce, je třeba nejen prostorově i architektonicky vymezit plochy pro jednotlivé činnosti, ale vytvořit i technické zázemí. Plochu parku je třeba odvodnit, zrekonstruovat a doplnit nefunkční drenáže, vybudovat závlahový systém, aby zde mohly být založeny pobytové travnaté plochy, zrekonstruovat a dobudovat elektroinstalaci, včetně zřízení nových přípojek a podobně. Pak přijde na řadu obměna zeleně, rekonstrukce vstupních partií do parku a vybavení parku novým mobiliářem.

 

 

Aktuality

Aktuality a tiskové zprávy k revitalizaci Tyršových sadů

Fotogalerie

Fotografie největšího pardubického parku

Dokumentace

Dokumentace k projektu revitalizace Tyršových sadů a podzámeckého biotopu

Budoucnost parku

Park pod zámkem revitalizací omládne, provzdušní se a více odhalí romantické opevnění zámku, k němuž Tyršovy sady těsně přiléhají.

Historie parku

Tyršovy sady již desítky let čekají na své vzkříšení. Nejlepší období má za sebou zeleň, v dobré kondici není dnes již prakticky zarostlé malé jezírko.

 

 

Kontaktní osoby:

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí Odboru majetku a investic MmP
Jaroslav.Hruska@mmp.cz
+420 466 859 515
QR kód

Ing. Karolína Koupalová
Odbor hlavního architekta MmP
Karolina.Koupalova@mmp.cz
+420 466 859 167
QR kód

 

www.rada-severovychod.cz