Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Často kladené dotazy

Rubrika je věnovaná otázkám, na které se lidé nejčastěji ptají, a odpovědím na tyto otázky. Pokud zde nenajdete odpověď na to, co Vás zajimá, pište na press@mmp.cz

Kdy bude rekonstrukce třídy Míru dokončena?
Podle smlouvy s dodavatelem má být rekonstrukce dokončena v únoru 2015.

Jak bude třída Míru vypadat?
Rozhovor na toto téma s vedoucí Odboru hlavního architekta MmP Pavlou Pannovou najdete zde

Zůstanou tzv. BUS pruhy na Sukově třídě i po skončení rekonstrukce třídy Míru?
Pracovníci odboru dopravy a odboru hlavního architekta spolu s dopravními experty během února 2015 vyhodnotí situaci (pruhy vznikly v únoru letošního roku, bude se proto vyhodnocovat jejich roční fungování a dopad na dopravní situaci) a na základě toho se rozhodne o jejich budoucnosti.

Budou po třídě Míru i v budoucnu jezdit trolejbusy?
Projekt, který schválilo zastupitelstvo, počítá se zachováním trolejbusové dopravy v celé délce hlavní pardubické ulice, byť v omezené míře. Z původních 600 spojů za den bude na zrekonstruovanou třídu Míru navrácena cca jedna čtvrtina. O tom, jak a které linky budou projíždět po třídě Míru, bude jednat dopravní podnik se zástupci města, konečná varianta zatím nepadla. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a má dobu udržitelnosti pět let. To znamená, že pět let po dokončení by mimo jiné hromadná doprava na třídě Míru měla zůstat zachována, jinak městu hrozí, že bude muset dotace vracet.

Majitelům domů na třídě Míru město poskytlo dotace na vybudování nových kanalizačních přípojek. Lidé v jiných lokalitách s ničím takovým počítat nemohou. Proč?
Třída Míru je hlavní pardubickou ulicí, se všemi klady, ale i zápory plynoucími ze života v ní. Je do jisté míry výjimečná, o čemž svědčí i pozornost, která je rekonstrukci ze strany veřejnosti věnována.  Město na její obnovu čerpá peníze z Evropské unie a nemohlo riskovat, že někteří z majitelů výměnu přípojek odmítnou a následná havárie, spojená třeba s výkopovými pracemi, ohrozí dodržení doby udržitelnosti projektu a tím celé financování.

Stromy v západní části ulice prý musí ustoupit rekonstrukci. Při projektování se ale mluvilo o tom, že v Pardubicích vznikne příjemný bulvár, na němž nebude chybět zeleň.
Po celé délce třídy Míru, na více osluněné severní straně, bude vysázeno 39 již částečně vzrostlých stromů, takže zeleně tu bude více než dosud. Pro výsadbu budou zvoleny druhy stromů, které budou mít výšku kmene tři metry, aby nezasahovaly do trolejového vedení.

Budou na třídě Míru využity i vodní prvky?
Na prostranství před centrem Magnum vznikne mělká fontána s dvěma pěšími propojeními přes vodní hladinu.

Hovoří se o možnosti rozšíření kaváren a restaurací do třídy Míru. Budou zde umístěny také obyčejné lavičky, na nichž by si chodci mohli posedět?
Jistě, lavičky budou rozmístěny po obou stranách ulice a po celé její délce. Celkem by jich tu mělo být kolem padesáti.

Proč je na třídě Míru tolik sloupů nesoucích trolejové vedení?
Kromě provozu trolejbusů musí být trakční vedení na třídě Míru zachováno také proto, že je na něm závislé napájení trolejového vedení na Sukově třídě a náměstí Republiky (nyní je napájení řešeno provizorně zavěšenými kabely přes Sladkovského ulici, což z dlouhodobého hlediska však není takto možné). Dalším důvodem, proč je na třídě Míru trolejové vedení je fakt, že bude sloužit jako záložní trasa pro městskou dopravu v případě neprůjezdnosti Sukovy třídy při případných uzavírkách, nehodách apod.
Četnost sloupů však není dána touto technickou nutností, pro trakční vedení by jich bylo potřeba podstatně méně.  Architekt Walter, který třídu Míru projektoval, se ale rozhodl využít sloupy i k pouličnímu osvětlení, čímž se jejich počet podstatně zvýšil. Tvar a umístění sloupů je též věcí architekta. Trakční vedení navíc nelze opět uchytit do fasád domů, jelikož mnoho z nich je ve špatném stavu. Pravděpodobně by již při instalaci trakčního vedení došlo k vážnému porušení obvodového zdiva domů.

Kanály prý mohly být ukryty pod dlažbou třídy Míru, aby nenarušovaly její vzhled. Proč nebyla zvolena tato varianta?
Veškeré kanalizační poklopy na kanalizačních přípojkách jednotlivých majitelů nemovitostí budou zadlážděny a označeny. V dlažbách bude zachován volný přístup k uzávěrům energií. Poklopy na hlavních stokách kanalizace budou stejně jako všude jinde ve městě volně přístupné. Těchto zhruba deset poklopů bude mít jednotný vzhled s městským logem.

Na třídě Míru mají být údajně i podzemní kontejnery na tříděný odpad. Je to pravda?
Ano, podzemní kontejnery na separovaný odpad budou vybudovány při ústí Sladkovského ulice do třídy Míru. Je to pilotní projekt města. Postupně chceme, po vzoru jiných českých i evropských měst, sběrná místa na tříděný odpad tam, kde to půjde, „schovat“ pod zem a odstranit tak alespoň část nevzhledných zákoutí. Tyto kontejnery jsou určeny pro separovaný odpad z domácností. Na třídě Míru je ale počítáno i s tím, že třídit odpad budou i běžní návštěvníci. Proto zde budou koše zvlášť na papír, plasty atd. Vzhledem k tomu, že by se třída Míru měla stát živým veřejným prostorem, bude osazena dostatečným počtem košů tak, aby lidé neměli důvod odhazovat odpadky kolem sebe.

Jak se promění Sladkovského ulice, která je součástí rekonstrukce?

Vozovka v severní části Sladkovského ulice (od prodejny KUTIL po napojení v Sukovu třídu) bude asfaltová, tato část ulice bude obousměrná. Druhá část ulice bude mít stejný povrch i povahu (pěší zóna) jako třída Míru. V celé ulici bude podélné parkování.

Proč je na kulatém rohu kombinována dlážděná plocha s pruhem mozaiky u fasády domu?
Takový pruh nebude pouze na kulatém rohu, ale všude na třídě Míru a v rekonstruované části ulice Sladkovského. Mozaikový pruh vyřeší nerovnosti linie u jednotlivých domů vůči řezané dlažbě na chodnících.