Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dopravní opatření

Uzavírky a dopravní opatření během rekonstrukce, změny v MHD

Změny v MHD související s rekonstrukcí třídy Míru najdete ZDE

Souhrn dopravních omezení a opatření vyvolaných rekonstrukcí třídy Míru

 • vyloučení veškeré dopravy z ulic třída Míru a Sladkovského sever; 
 • uzavírka omezí dopravu a dopravní obslužnost nejen na těchto komunikacích, ale i v přilehlých ulicích Pernerova, Sladkovského jih a Jindřišská;
 • do uzavřených ulic bude vjezd povolen pouze vozidlům stavby;
 • provoz chodců bude probíhat nepřerušeně;
 • stavební zábor bude prováděn vždy jako částečný, nejvíce ve 2/3 celkové šíře uzavřených komunikací, zbývající 1/3 bude sloužit pro provoz chodců, případně pro nutný zásah IZS;
 • MHD bude oboustranně využívat odklonovou trasu: nám. Republiky – Sukova tř. - Masarykovo nám., kde budou pro tento účel zřízeny vyhrazené jízdní pruhy;
 • zásobování, svoz odpadu apod. bude v uzavřených ulicích umožněn jen ve dnech pondělí, středa a pátek v časech od 5 do 8 hod a od 19 do 21 hod, a to na základě povolení stavbyvedoucího. Denní zásobování bude umožněno z přilehlých ulic s upraveným režimem parkování bez možnosti vjezdu do uzavírky;
 • uzavírka ulice Sladkovského sever a omezení v ulici Pernerova si vyžádá přesun 46 parkovacích míst do ulice U Stadionu, kde je kapacita 66 míst. Proto zde bude změněn režim parkování z obecného placeného parkování na parkování pouze pro rezidenty (držitele platné parkovací karty). Další možnou lokalitou pro náhradní parkování rezidentů je parkoviště pro 22 vozidel v ulici Na Hrádku za Domem hudby – režim parkování se zde ovšem změní operativně až dle okolností vyvolaných souvisejícím omezením;
 • z důvodu nárůstu provozu vozidel MHD po odklonění trasy bude zakázáno pravé odbočení z prostředního jízdního pruhu z ulice Sukova třída do ulice Hradecká. Dále bude zakázáno levé odbočení z levého jízdního pruhu z Masarykova náměstí do ulice nábřeží Závodu míru;
 • vozidlům Integrovaného záchranného systému bude při zásahu umožněn vjezd na stavbu se zajištěním maximální součinnosti ze strany dodavatele stavby.


Režim provozu v přilehlých komunikacích

Pernerova

 • zřízení obousměrného provozu s vytvořením výhyben po cca 50 m;
 • výjezd do ulice Sukova třída s odbočením pouze vpravo ve směru náměstí Republiky;
 • otáčení vozidel na vjezdu za budovu čp. 443;
 • z důvodu výhyben bude zrušeno šest parkovacích míst, které budou nahrazeni v ulici U Stadionu;
 • u čp. 92 bude zřízeno deset míst pro zásobování v době od pondělí do pátku od 8 do 16 hod s maximální dobou stání 30 minut s parkovacím kotoučem, v ostatním čase bude umožněno běžné parkovaní (rezident / abonent).


Sladkovského jih

 • zřízení obousměrného provozu s vytvořením výhyben po cca 50 m;
 • otáčení vozidel v prostoru vozovky za čp. 422;
 • vjezd / výjezd do ulice Smilova;
 • z důvodu výhyben zrušení šesti parkovacích míst, které budou nahrazené v ulici Smilova u čp. 307, 320, 333;
 • u čp. 416, 410, 422 zřízení šesti míst pro zásobování v době od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hod, s maximální dobou stání 30 minut s parkovacím kotoučem, v ostatním čase bude umožněno běžné parkovaní (rezident / abonent).


Jindřišská

 • zřízení obousměrného provozu s vytvořením výhyben po cca 50 m;
 • otáčení vozidel v prostoru vjezdu čp. 2686;
 • vjezd / výjezd do ulice U Divadla - Za Pasáží;
 • výhybny na stávajících vjezdech bez zrušení parkovacích míst;
 • u čp. 58 zřízení čtyř míst pro zásobování v době od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hod, s maximální dobou stání 30 minut s parkovacím kotoučem, v ostatním čase bude umožněno běžné parkovaní (rezident / abonent).


Na Hrádku

 • na chodníku proti čp. 105 zřízení tří míst pro zásobování v době od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hod.


vnitroblok Sladkovského - Na Hrádku

 • do prostoru vnitrobloku bude umožněn vjezd z ul. Na Hrádku účelovou komunikací za čp. 2574 – 2578;
 • svozová vozidla odpadu nebudou do vnitrobloku zajíždět, svoz odpadu bude zajištěn dodavatelem stavby tak, že bude nádoby v den svozu svážet k ulici Sladkovského (k čp. 1566) a po výsypu je vrátí zpět do kontejnerového stání.


vnitroblok Sladkovského-Pernerova

 • vjezd do prostoru vnitrobloku bude dodavatel stavby řešit individuálně s majiteli objektů čp. 441 a 2802.