Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Třída Míru

Třída Míru je hlavní tepnou Pardubic, po které denně projdou tisíce lidí. Po mnohaletém plánování tato hlavní ulice konečně dostane nový kabát, renovace se dočkají i inženýrské sítě. Veškeré práce na projektu Pěší zóna tř. Míru s napojením Sladkovského ulice mají skončit do 28. února 2015.

třída Míru

A co zde má vlastně vzniknout? Urbanistické řešení vychází z polohy v centrální části města. Návrh předkládá přímé pěší spojnice dvou náměstí, a to nově navrženého v západní části řešeného území na „Veselce“ a Náměstí Republiky. Prostor navrhovaného náměstí na „Veselce“ až po ulici Sladkovského plní funkci dopravně komunikační a nástupní – jsou zde situovány dvě zastávky MHD, jejichž lokalizace v dané poloze umožní lepší dostupnost. Prostorové uspořádání umožní rovněž splnění funkce pobytové a shromažďovací.

Třída Míru od ulice Sladkovského po náměstí Republiky je navržena jako pěší zóna s provozem MHD. Profil ulice je v jedné rovině, pojízdný pás obslužné komunikace je graficky znázorněn pouze v dlažbě. Střední část ulice je rytmizována stromořadím s lavičkami střídajícími se s osvětlením. Podél objektů vedle pásu pro volný průchod je ponechán prostor pro vytvoření zahrádek. Prostor pěší zóny bude doplněn výtvarnými prvky.

  

Aktuality

Aktuality a tiskové zprávy k rekonstrukci třídy Míru a části ulice Sladkovského

Historie třídy Míru

Původně se jednalo pouze o předměstskou komunikaci směrem na Prahu, městská zástavba začala vyrůstat až od poloviny 19. století.

FAQ

Rubrika je věnovaná otázkám, na které se lidé nejčastěji ptají, a odpovědím na tyto otázky. Pokud zde nenajdete odpověď na to, co Vás zajimá, pište na press@mmp.cz

Dopravní opatření

Uzavírky a dopravní opatření během rekonstrukce, změny v MHD

Fotogalerie

Historické i současné fotografie třídy Míru

Dokumentace

Dokumentace k projektu Pěší zóna tř. Míru s napojením Sladkovského ulice

 

Kontaktní osoby:

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí Odboru majetku a investic MmP
Jaroslav.Hruska@mmp.cz
+420 466 859 515
QR kód

Ing. Josef Pavlík
koordinátor výstavby přípojek, EKO Invest Pardubice
info@ekoinvest-pardubice.cz
+420 602 245 317

 

www.rada-severovychod.cz