Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Parkovací dům U Stadionu

Cílem je návrh stavby parkovacího domu. Vzhledem k jeho poloze bude v jeho spodní části navrhován aktivní parter tak, aby objekt vytvářel funkční část ve svém kontaktu s okolím. V rámci řešení bude posouzen dopad na navazující komunikační síť a navržena nezbytná opatření vyvolaná vlastním záměrem parkovacího domu. Způsob výběru zpracovatele návrhu stavby si klade za cíl rovněž mimo nejnižší cenové nabídky posuzovat v rámci výběru také zkušenosti zpracovatele.