Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Parkovací dům Mezi Mosty

Projekt parkovacího domu Mezi mosty řeší samotný parkovací objekt a přilehlé okolí. Ambicí projektu je zlepšení stávající dopravní situace v okolí. Přínosem by měly být parkovací kapacity zejména pro území městské památkové rezervace, dále bude řešeno zklidňování dopravy, obsluha čerpací stanice na vodu SmP a.s. a pěší i cyklistické vazby v těsném okolí stavby. Výstupem projektu je dokumentace ve stupni Návrhu stavby, která bude sloužit jako podklad pro zadání navazujících stupňů projektové dokumentace.