Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Park Na Špici

Projekt Revitalizace Parku Na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem. Mezi hlavní cíle patří napojit park na centrum města nově vybudovanou lávkou přes Chrudimku, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí.

Park Na Špici

Aktuality

Aktuality a tiskové zprávy k revitalizaci parku Na Špici

Fotogalerie

Fotografie "Špice"

Dokumentace

Dokumentace k projektu Revitalizace parku Na Špici

Budoucnost parku

Díky revitalizaci vznikne funkční městský park pro každodenní rekreaci. Propojení parku s historickým centrem města zajistí lávka přes Chrudimku.

 

 

Kontaktní osoby:

Eva Klívarová
Oddělení investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP
Eva.Klivarova@mmp.cz
+420 466 859 422
QR kód

Ing. Petr Skřivánek
stavbyvedoucí
petr.skrivanek@garden-line.eu
+420 777 104 937

 

www.rada-severovychod.cz