Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výsledky soutěže

2. cena
Návrh č. 2 - žalský architekt - Ing. arch. MgA. Jan Žalský, Ing. arch. Vít Podráský

Anotace:
Dosázení lesa v místech, kde se nacházel v době poprav, definuje pro­stor památníku. Odrazovým můstkem nové kompozice je pomník. Stává se součástí jednotící linie provádějící návštěvníka po areálu, která integruje jak pomník, tak expozici, pamětní desku i terénní stupně na sezení při pietních akcích. Expozice je umístěna v zemi, vklíněna mezi stromy. Nechce kon­kurovat pomníku. Ztrácí se pod zelenou střechou přecházející plynule v louku. Zídky a rampy ztvárňují zářez / jizvu / šrám, které si místo navždy ponese.

Hodnocení poroty:
- Návrh nepotlačuje stávající památník díky zapuštěné poloze
- Splňuje dle vyjádření externích znalců poroty požadavky památkové péče
- Ze všech návrhů nejlépe a nejkomplexněji zpracovaná expozice dle libreta
- V krajině vytváří srozumitelný podzemní protipól historické nadzemní části areálu
- Porota doporučuje prověřit velikost stavby s ohledem na předpokládané finanční limity první etapy realizace

 Návrh ke stažení: ZDE

 

3. dělená cena
Návrh č. 1 - MCA atelier s.r.o.  

Anotace:
Návrh vytváří památník z místa jako celku. Pracuje s výtvarným a ideovým jazykem odvozeným od utváření krajiny, který je stejně nadčasový a univerzální jako význam odkazované události. Hlavními ideovými a prostorovými motivy jsou: Krajina paměti, Duna piety, Kříž prostoru života a smrti a tři hlavní významové a kompoziční linie: Linie cesty k místu, Linie hranice a Linie propojení. Původní písková duna je zachována jako autentická stopa paměti. Nová duna je symbolická a obsahuje objekt expozice.

Hodnocení poroty:
- Návrh je přiměřeným řešením ke stávajícímu kontextu a významu památníku
- Zajímavá zakomponování krajinářským způsobem nového objektu do kontextu celé situace
- Navržené vstupní osy symbolicky vyjadřují vztah k objektu Zámečku
- Splňuje dle vyjádření externích znalců poroty požadavky památkové péče
- Výška /velikost nového terénního valu konkuruje původní modelaci krajiny
- Problematické řešení půdorysů expozice
- Přiměřený finanční návrh v první etapě

Návrh ke stažení: ZDE

 

3. dělená cena
Návrh č. 8 - PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.  


Anotace:

V případě pardubického Zámečku nám i název napovídá, že zásadní a silné okamžiky se odehrály v prostorách sklepení v zámku. Co je hroznější? Čekání na smrt nebo smrt samotná? Z našeho pohledu je tedy nemyslitelné, aby budova Zámečku byla od místa exekuce poprav odtržena. Jak fyzicky, tak mentálně. Jsme přesvědčeni, že expozice k událostem má být v Zámečku a místo poprav navrhujeme pouze jako památník v nově upraveném parku. Je nutné dosáhnout dohody vlastníků Zámečku a pozemků památníku. Je nutné dávat komplexní informaci – prožitek. Téma je silné a důležité pro celou Českou republiku i okolní svět.

Hodnocení poroty:
- Návrh představuje výjimečný názor na řešení památníku v daném kontextu, poskytující prožitek ze samotného pietního místa
- Silný a nadčasový koncept
- Krajina se stává sebevědomou samotnou expozicí
- Ze všech návrhů předkládá jiné řešení památníku a přehodnocuje zadání vypisovatele
- Nesplňuje dle vyjádření externích znalců poroty požadavky památkové péče
- První etapa není komplexně realizovatelná na vymezeném pozemku
- Z návrhu není zřejmý objem financí na první etapě

Návrh ke stažení: ZDE

 


 

Neoceněné návrhy

Návrh č. 6 - Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Norbert Obršál, Bc. Linda Boušková

Anotace:
Památník je tvořen jedinou stěnou – spirálou, jež se zařezává do písečné duny, vymezuje pietu v lesoparku a chrání vniřní památku obětí. Provozní části památníku jsou součástí rozšířené stěny u vstupu. Beton sceluje ideu do jediného objektu.

Návrh ke stažení: ZDE

 

Návrh č. 4 - koucky-arch.cz s.r.o.

Anotace:
Jsou místa na zemi, prodchnutá radostí a krásou, většinou nevíme proč, ale je nám tam dobře. Jmenují se Na Radosti, Milá nebo Líbeznice. Taková místa je třeba chránit a vážit si jich. Jsou ale i místa, do jejichž DNA je hluboce vklíněna bolest a utrpení. Taková místa je také potřeba chránit. Nesou v sobě neméně cennou informaci o temné straně lidského bytí. Těmto místům je potřeba pomoci zachovat jejich poselství, ale zároveň ulevit jejich tíži. Místo popraviště v Pardubicích je jedním z nich.

Návrh ke stažení: ZDE

 

Návrh č. 7 - Ing. arch. MgA. Petr Pinkas

Anotace:
Pietní území je národní kulturní památkou, jejíž hodnota je tak velká, jak velká je hodnota samotného odkazu, který připomíná. Kamenný pomník, doplňky v území i výstavní budova bohužel větší než tuto hodnotu odkazu nemají. Návrh odděluje z území všechny stavební objekty a ponechává jen kamenný válečný hrob z roku 1949, jako vyjádření respektu ke způsobu, jakým se s tragédií vyrovnali naši předci, mnohem intenzivněji zasaženi emocemi místa než my po 75 letech. Současně s tím však autoři návrhu vybízí MMP k paralelní diskuzi a zahájení procesu zrušení statusu NKP i pro kamenný pomník, jeho odstranění a vyjádření stejného odkazu jemnějším způsobem.

Návrh ke stažení: ZDE

 

Návrh č. 5 - H3T architekti

Anotace:
Význam pietního místa je nesporný a neměnný. To co je však proměnné je jeho vnímání publikem, působení na ně a kontextualita. Právě zde spatřujeme těžiště ideálů, které by mohla obnova pietního prostoru naplňovat. V návrhu si dovolujeme jistou interpretaci zadání a ideový a reálný obsah jsme si dovolili redefinovat. Snažíme se najít takové řešení, které by i dnes, dokázalo svojí formou, atmosférou a příběhem oslovit široké spektrum společnosti. Proto jsme si dovolili zvolit cestu jisté monumentality (i když v kontextu místa) prvotně nehmatatelné. Reálné spojení popraviště s objektem Larischovy vily odkazuje k poslední cestě obětí. Jedná se o pietní prostor, místo pro rozjímání a přemýšlení. Tento po všech stránkách náročný projekt bychom však považovali za skutečné uctění památky, neboť bychom se pokusili dokázat, že i v dnešní době je možné se domluvit, spolupracovat, vycházet si vstříc a chovat se především lidsky.

Návrh ke stažení: ZDE

 

Návrh č. 3 - kolektiv autorů: Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Monika Cihlářová, MgA. Iveta Čermáková

Anotace:
Cílem nového řešení památníku je připomenout tragickou událost z války. Jako nejsilnější motiv vnímáme samotnou lokalitu, která byla vybrána pro popraviště. Navrhujeme odstranění současného památníku, který zakrývá písečnou dunu a ponecháváme naopak tento prostor volný, vymezený betonovými objekty, v nichž se nachází nová expozice. Vnitřní prostory jsou propojeny s exteriérem, návštěvník jimi prochází jako labyrintem, který je částečně zastřešený a vytváří různé prostorové atmosféry.

Návrh ke stažení: ZDE