Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Porota

Soutěžní porota - ZÁVISLÍ ČLENOVÉ

Jakub Rychtecký - náměstek primátora pro sport

Vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, působil jako trenér mládeže v basketbalu a jako sportovní redaktor. Od roku 2008 se pracovně pohybuje ve veřejné správě. Od roku 2011 působil na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde zastával funkci vedoucího oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana a tiskového mluvčího. Pozici náměstka primátora zastává od listopadu 2014.

 Vojtěch Kyncl - historik

Je vědeckym pracovnikem Historickeho ustavu AV ČR, v. v. i. Dlouhodobě se zaobira tematem nacisticke diktatury, fašistickych režimů a jejich přesahu do současnosti. Po studiu na univerzitach v Česke republice, Německu a Kanadě otevira nove otazky k pochopeni minulosti, jež tolik ovlivnila narodni vědomi a povědomi o traumatizujicich dějinach.

Martin Charvát - primátor města Pardubic - NÁHRADNÍK

Vystudoval stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, pracoval jako stavbyvedoucí, posléze na různých manažerských postech v několika stavebních společnostech. Od roku 2011 byl předsedou představenstva Rozvojového fondu Pardubice a.s., který do roku 2014 také řídil. Na post primátora Pardubic byl zvolen v roce 2014.

Aleš Klose - zastupitel města Pardubic - NÁHRADNÍK

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, autorizovaný architekt. Pracoval v ateliérech v Praze a Olomouci, působil na Odboru Koncepce a rozvoje při MMP, od roku 1999 založil vlastní architektonický atelier v Pardubicích.

 Zuzana Kavalírová - vedoucí Odboru hlavního architekta - NÁHRADNÍK

 

Absolventka Fakulty architektury na ČVUT v Praze. 20 let působení na MMHK odboru hlavního architekta v oddělení Architektury a regulace. Ve své profesní praxi nasbírala řadu zkušeností s regulací a posuzováním investičních/stavebních záměrů, zkušenosti z jednání s investory, projektanty, ale i veřejností. Pořizovaní ÚPD a ÚPP. Působila jako sekretář několika architektonických a urbanistických soutěží, na něž navazovala realizace díla dle vítězného návrhu. Působí na Odboru hlavního architekta MMP od srpna 2016 jako hlavni architektka. 

 

Soutěžní porota - NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ

  Marcela Steinbachová

Architektka, vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FF UK v Praze (1993–1997), navštěvovala Ateliér A1 Martina Rajniše a Jiřího Stříteckého na VŠUP Praha (1996–2000) a absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na AVU Praha (1998–2003). V říjnu dokončila doktorandské studium tamtéž. Zúčastnila se semestrální stáže na Cooper Union v New Yorku, na univerzitě užitých umění ve Vídni a Letní školy architektury v Salcburku. Od roku 2003 provozuje vlastní architektonickou praxi, v roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina (www.skupina.org). Navrhla například Centrum Franze Kafky v Praze (společně s americkým architektem Stevenem Hollem), expozici historie dopravy v NTM v Praze (společně s M. Rusinou), rekonstrukci kin Aero a Světozor v Praze, divadlo Komorní scéna Aréna, dřevostavbu do švýcarského Mohren (společně s M. Rusinou), výstavu Pokoje-možnosti prostoru (společně s B. Škaloudovou) a expozici v Ostravském muzeu. Je stálou spolupracovnicí redakce a členkou redakční rady časopisu ERA21. Pracovala jako odborný asistent na Škole architektury pražské AVU a jako členka pracovní skupiny ČKA. Žije architekturou, literaturou, filmy a cestováním. V roce 2016 získala cenu Architekt roku 2016 a cenu za výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu. V roce 2001 založila projekt o architektuře Kruh (dnes spolek Kruh) a v roce 2011 úspěšný celorepublikový festival Den architektury.

Jan Šépka

V roce 1995 vystudoval FA ČVUT a o dva roky později dokončil Školu architektury AVU. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce. V letech 1998-2009 je společníkem atelieru HŠH architekti. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti: www.sepka-architekti.cz. V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od roku 2014 vede atelier A1 na UMPRUM, kde byl v roce 2015 jmenován docentem pro obor Architektura. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“ Řada projektů na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřkého náměstí na Pražském hradě Arcidiecezni muzeum v Olomouci, vila v Berouně vila Hermina, úpravy zámeckého navrší v Litomyšli, návrh národní knihovny v Praze, Pokoj v krajině v Modravě Dů v sadu nebo instalace Vnímaní v Českých Budějovicích.

Peter Stec

 

Vystudoval univerzitu užitého umění ve Vídni a postgraduál na Princetonské univerzitě. Ve vlastní kanceláři využíval zkušenosti získané u Eisenman Architects, OMA a hdeM. Pracuje na urbánních, architektonických a interaktivních projektech. Nedávno se podílel na přípravě masterplanu pro Leaf Academy a prostorové vize campusu pro VŠVU. Na jejich základě připravuje publikaci o kreativních campusech. Praxi prolíná s výzkumem interaktivních prostorových elementů. Působil na Cornell university, Rice university, SuNY a VŠVu.

Jitka Ressová

Absolventka VUT v Brně, a to jak Fakulty stavební, tak Fakulty architektury. Od roku 2002 pracuje v architektonicko-designérské kanceláři Ellement, kterou spoluzaložila s Hanou Maršíkovou, Helenou Víškovou a Janem Pavézkou. Jejich realizace se pohybují v rozmezí od urbanistických studií, přes veřejné prostory, komerční objekty až po návrhy rodinných domů, menší i rozsáhlé rekonstrukce, komerční i soukromé interiéry a produktový design. Ellement se sídlem ve Zlíně se dlouhodobě zaměřuje na genius loci svého města a jeho architektonického odkazu; jejich nedávná realizace revitalizace Gahurova prospektu sklízí pozitivní ohlasy nejen u odborné veřejnosti.